KOMARNICKI DRUŻBYCZ KANCELARIA PRAWNA

wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i informacja o Działalności Gospodarczej CEiDG

z siedzibą

Energetyczna 8/7
53-330 Wrocław

Nr Konta bankowego: PKO BP 90 1020 5226 0000 6002 0724 9305

NIP: 5471602586
REGON: 020304693

Oddział Gdańsk

Nowe ogrody 37A/1
80-803 Gdańsk

NIP: 5471602586
REGON: 020304693

Nr Konta bankowego: mBank 83 1140 2004 0000 3402 8143 3115