Nasz kancelaria reprezentuje klientów m.in.: w sprawach karnych i karnoskarbowych; prawo karne podatkowe.

  • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • zastępstwo prawne w postępowaniach karnoskarbowych
  • przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • przestępstwa przeciwko mieniu
  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
  • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony baz danych