Mec. Jan Komarnicki-Drużbycz – Adwokat

Nota biograficzna w przygotowaniu…

Mec. Jan Komarnicki-Drużbycz – Adwokat

Nota biograficzna w przygotowaniu…

 

 

 

 

 

 

Paulina Maciołek – Adwokat

Aplikantka adwokacka II roku, wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, Nr wpisu: WRO/Apl/2674. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 2011 r. ukończyła również studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i w tym samym roku otrzymała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo karne oraz prawo rodzinne i opiekuńcze. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Komornika Sądowego oraz uczestnicząc w licznych praktykach zawodowych zarówno w sądach, jak i prokuraturach. W trakcie studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach, posiada ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Prywatnie miłośniczka przyrody i pasjonatka ogrodnictwa. Interesuje się literaturą.

Karina Motyka – Adwokat

Ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, w tym część studiów odbyła na Uniwersytecie Mannheim w Niemczech. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Odbywała praktyki w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Limie, która obszarem swojej działalności obejmuje: Peru, Boliwię i Ekwador.

Swoje specjalizacje koncentruje na: prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym i rodzinnym, prawie międzynarodowym oraz zagadnieniach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym angielskim, a także językiem hiszpańskim. Prywatnie jest miłośniczką tańców i kultury latynoamerykańskiej, fotografii oraz podróży.