• całość prac związanych z utworzeniem spółek prawa handlowego włącznie z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • przygotowanie i prowadzenie pod względem formalnym zgromadzeń wspólników
  • przygotowywanie uchwał organów statutowych spółek
  • składanie wniosków w KRS wymaganych przez przepisy prawa handlowego i ustawę o KRS
  • sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek prawa handlowego
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • składanie sprawozdań rocznych do KRS
  • przygotowywanie aktów założycielskich oraz umów spółek prawa handlowego