• dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
  • sprawy o zakazanie używania znaku towarowego lub firmy