• zastępstwo prawne zakładów ubezpieczeń w postępowaniach likwidacyjnych
  • sporządzanie opinii o zasadności roszczeń ubezpieczeniowych
  • prowadzenie postępowań likwidacyjnych dla poszkodowanych
  • zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych
  • doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia