Prowadzimy dla Państwa asekurację prawną procesu inwestycyjnego. Między innymi sporządzamy umowy o wykonawstwo generalne, o podwykonawstwo i inne.

Prowadzimy procesy sądowe z zakresu prawa budowlanego.

  • zastępstwo prawne przedsiębiorców w procesie budowlanym
  • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi wykonanych robót budowlanych