Nasza kancelaria świadczy usługi w ramach obsługi prawnej spółek we Wrocławiu. Oferta obejmuje szeroki zakres usług, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Nasi prawnicy zajmują się opracowywaniem i analizą umów oraz innymi dokumentami, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto świadczona asekuracja prawna może dotyczyć stosunków między wspólnikami, jak również reprezentowania spółki przed organami administracji publicznej czy sądami. Dokonujemy również analizy zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej czy cywilnej, wynikającej z nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki. Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami kancelarii w zakresie prawa spółek kapitałowych we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu.

Wsparcie prawne spółek we Wrocławiu i okolicach

Warto zaznaczyć, że zakres obsługi prawnej spółek może różnić się w zależności od rodzaju spółki. W przypadku spółek osobowych, takich jak spółka cywilna czy jawna, prawnicy koncentrują się na zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością wspólników oraz regulowaniem stosunków między nimi. W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna, istotne jest również doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego oraz obsługa zgromadzeń wspólników czy akcjonariuszy. Kancelaria udziela asekuracji prawnej w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu i rad nadzorczych. Pomagamy w opracowywaniu regulaminów tych organów oraz świadczymy wsparcie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.