Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o alimenty we Wrocławiu. Zadaniem adwokata jest w tym przypadku przede wszystkim doradztwo prawne, które pozwala klientowi poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa rodzinnego. Reprezentujemy także klienta przed sądem, przygotowując odpowiednie pisma procesowe oraz dowodząc słuszności roszczeń alimentacyjnych. Ponadto możemy pomóc w egzekucji orzeczeń sądowych dotyczących alimentów, współpracując z komornikiem sądowym oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces windykacji należności. Wreszcie udzielamy także porad w zakresie możliwości zawarcia ugody między stronami, co często pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Pomoc adwokata w sprawie o alimenty we Wrocławiu

Obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się jedynie do rodziców wobec dzieci. Dotyczy on również współmałżonków, a nawet dalszych krewnych. W przypadku rozwodu lub separacji, obowiązek ten może zostać nałożony na jednego z małżonków wobec drugiego, zwłaszcza gdy jeden z nich nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto także pamiętać, że alimenty mogą być przyznane zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i pełnoletnich, które kontynuują naukę lub nie są jeszcze samodzielne finansowo. Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie w każdej sprawie, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak koszty utrzymania, zdrowie czy wykształcenie. Analizowane są także źródła dochodów obu stron oraz ich sytuacja materialna.