Adwokat naszej kancelarii zajmujący się sprawami alimentacyjnymi we Wrocławiu pełni istotną rolę w procesie dochodzenia należnych świadczeń. Przede wszystkim pomaga on klientowi zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak zaświadczenia o zarobkach czy wydatkach na dzieci. Następnie opracowuje wniosek o ustalenie wysokości alimentów, który zostanie złożony w sądzie rodzinnym. W trakcie postępowania sądowego prawnik reprezentuje klienta, przedstawiając argumenty na rzecz wyznaczenia odpowiedniej kwoty alimentów oraz dążąc do uzyskania korzystnego dla swojego klienta orzeczenia. Jeżeli szukają Państwo ekspertów, którzy zapewnią kompleksowe wsparcie w zakresie prawa rodzinnego w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Wsparcie prawne dotyczące alimentów w Gdańsku

Obowiązek alimentacyjny to prawny obowiązek świadczenia na rzecz innych osób, najczęściej dzieci, ale także małżonka czy rodziców. Obowiązek ten wynika z pokrewieństwa, małżeństwa lub uznania dziecka i dotyczy przede wszystkim utrzymania oraz wychowania niepełnoletnich dzieci. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego. Obowiązek alimentacyjny może być ustalony przez sąd lub zawarty w umowie między stronami.

Dochodzenie alimentów rozpoczyna się od zgromadzenia niezbędnych dokumentów oraz przygotowania wniosku o ustalenie wysokości alimentów. Wniosek ten należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Sąd po rozpatrzeniu sprawy wyda wyrok, w którym ustali wysokość alimentów oraz sposób ich płatności. Jeśli dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się z obowiązku, można wystąpić do sądu z wnioskiem o egzekucję świadczeń na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest prawomocny wyrok sądu.