You are currently viewing Rola prawnika w procesie inwestycyjnym – jak współpraca z adwokatem może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia?

Rola prawnika w procesie inwestycyjnym – jak współpraca z adwokatem może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Problemy prawne mogą być dotkliwe, zwłaszcza gdy dotyczą procesu inwestycyjnego. Większość osób przystępujących do realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie oczekuje jednak zwykle ich wystąpienia. Niedocenianie potencjalnego ryzyka związanego ze sporami prawnymi może okazać się niebezpieczne, ponieważ z reguły przekładają się one na możliwość ukończenia robót w terminie, a na ogół również godzą w sporządzony kosztorys, nierzadko radykalnie zwiększając skalę wydatków. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest nawiązanie współpracy z firmą specjalizującą się w prawie budowlanym i gospodarczym oraz zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw. We Wrocławiu usługi tego rodzaju oferuje Komarnicki Drużbycz Kancelaria Prawna. Przekonajmy się, dlaczego ma to znaczenie i sprawdźmy, co może obejmować.

Dlaczego współpraca z prawnikiem się opłaci?

Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się zwykle z ponoszeniem wysokich kosztów, na które składają się zarówno zakup gruntu czy opracowanie planów danego przedsięwzięcia, jak i wydatki na kupno niezbędnych materiałów oraz realizację koniecznych prac. Na wszystkich etapach tego procesu pojawiają się sytuacje, które mogą spowodować wydłużenie czasu realizacji, skutkować powstawaniem rozmaitych sporów prawnych m.in. ze sprzedawcą terenu, architektem bądź kontrahentami. W grę wchodzą też opóźnienia powodowane przez opieszałość lub niekompetencję urzędników czy wreszcie starty pojawiające się w wyniku działań innych interesariuszy, np. różnych podmiotów lub osób fizycznych, które chciałyby zablokować budowę albo doprowadzić do istotnego wzrostu jej kosztów przez żądania odszkodowawcze czy zwykłe pieniactwo.

Jak może pomóc prawnik?

Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej inwestycji może wesprzeć swego klienta w zakresie przygotowywania opinii prawnych, sporządzania umów z kontrahentami, a także pisaniu ich projektów. Jest też w stanie prowadzić negocjacje czy reprezentować swego mocodawcę w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym. Co ważne, zadba także o wszelkie niezbędne formalności związane z budową.