You are currently viewing Zakładanie spółki – etapy i wymagane dokumenty prawne

Zakładanie spółki – etapy i wymagane dokumenty prawne

  • Post author:
  • Post category:Blog

Jednym z istotnych czynników wpływających na szanse powodzenia biznesu jest wybrana do jego prowadzenia forma prawna. W wielu przypadkach optymalnym rozwiązaniem z uwagi na kwestie podatkowe, dostępność do finansowania zewnętrznego oraz ochronę majątku przedsiębiorcy jest zdecydowanie się na założenie spółki kapitałowej. Przy przedsięwzięciach prowadzonych na nieco mniejszą skalę zwykle większość zainteresowanych stawia na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ proces jej rejestracji i związane z tym formalności są dość rozbudowane, najlepszą opcją jest zazwyczaj skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej spółek. W Gdańsku usługi tego rodzaju oferuje firma Komarnicki Drużbycz Kancelaria Prawna, zajmująca się nie tylko podmiotami gospodarczymi, ale także m.in. prawem rodzinnym i budowlanym. Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawdźmy, jak się ją zakłada.

Co trzeba wiedzieć o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, której udziałowcami mogą być osoby fizyczne oraz prawne, w tym inne spółki, z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o. oraz spółki cywilnej. Liczba udziałowców nie jest ograniczona – spółka może mieć również jednego udziałowca, choć wyklucza się tu inną spółkę z o.o. W przypadku przedsiębiorstw tego rodzaju odpowiedzialność za zobowiązania ponosi sama spółka, pokrywając je z majątku powstającego dzięki wkładom udziałowców. Wymagany kapitał zakładowy wynosi przynajmniej 5000 zł, a minimalna wartość udziału to 50 zł. Sp. z o.o. z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez internet albo korzystając z pomocy notariusza, który przekaże informację o jej powstaniu do KRS. W obu przypadkach duże znaczenie ma jednak właściwe sporządzenie umowy spółki, ponieważ będzie ona przesądzała o jej późniejszym funkcjonowaniu. Najlepszą opcją jest więc skonsultowanie planowanych zapisów z doświadczonym prawnikiem, który wskaże ich wady i zalety oraz podpowie jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej.