You are currently viewing Kiedy warto skorzystać z usług prawnika ds. spraw rozwodowych?

Kiedy warto skorzystać z usług prawnika ds. spraw rozwodowych?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Formalne zakończenie małżeństwa wymaga przejścia przez całą procedurę związaną z uzyskaniem orzeczenia o rozwodzie. W tym celu konieczne będzie przygotowanie pozwu, a także zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, jeżeli z uwagi na możliwość uzyskania alimentów chce się dowieść, że całkowity i nieodwracalny rozpad pożycia nastąpił z wyłącznej winy współmałżonka. W takiej sytuacji nie obejdzie się jednak bez dobrego przygotowania się do rozpraw, co z reguły nie będzie możliwe, o ile nie skorzysta się ze wsparcia doświadczonego prawnika od spraw rozwodowych. We Wrocławiu najlepiej w tym celu zdecydować się na pomoc prawną ze strony Kancelarii Prawnej Komarnicki Drużbycz. Przekonajmy się, dlaczego taka opcja okaże się optymalna.

Co można zyskać dzięki fachowej pomocy prawnej?

Decyzja o przeprowadzeniu rozwodu wymaga dobrego przygotowania się do podejmowania kolejnych niezbędnych kroków, a przede wszystkim realistycznego określenia swoich celów. Ponieważ z reguły postępowania tego rodzaju wiążą się z dużym stresem, osąd sytuacji nie zawsze będzie właściwy, a stawiane współmałżonkowi żądania mogą okazać się zbyt daleko idące, co niepotrzebnie wydłuży czas konieczny na uzyskanie orzeczenia. Przy wsparciu adwokata doświadczonego w podejmowaniu negocjacji, zbieraniu koniecznych dowodów czy udzielającemu porad co do optymalnej strategii działania sprawę można załatwić znacznie szybciej i przy mniejszym narażeniu na nieprzyjemne zdarzenia.

W jakich obszarach wsparcie prawnika będzie przydatne?

Adwokat specjalizujący się w rozwodach może nie tylko sformułować pozew, ale także pomóc w sprecyzowaniu swego stanowiska w najważniejszych kwestiach. Będzie on niezwykle przydatny przy ustaleniach co do podziału majątku, przyznania opieki nad dzieckiem czy występowania z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej współmałżonkowi, a także ustalaniu zasad kontaktów z potomstwem. Bez prawnika ciężko będzie też uzyskać orzeczenie o winie współmałżonka i odpierać jego argumenty prezentowane podczas rozprawy.